Montse Albert Torró

Diplomada d'infermeria per l'Escola Universitària de Barcelona

Infermera a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona

Docent d'Auxiliar de Geriatria i Curs d'Alzheimer a l'escola CEEFT de Barcelona

Professional de la cura de Malalts de Malalties Cròniques i terminals, i d'Acompanyament al dol.

Montserrat Albert t'ofereix el Servei de:

INFERMERIA PER MIMAR LA TEVA SALUT I LA DE LA TEVA FAMÍLIA

Assistència domiciliària

Realitzar cures, administrar injectables, sondatges vessicals i nasofaríngis, seguiments personalitzats de pacients crònics o amb demències, i de cures pal.liatives. Acompanyament a els processos de dol i cura en els moments finals de la vida.

Consulta individualitzada a través d'entrevista terapèutica per a analitzar i conèixer les necessitats afectades del pacient i / o del cuidador/a principal i poder cobrir-les adequadament, en tots els aspectes: físics, psicològics i socials.

Coordinació de les cures que hauran de realitzar-se al pacient i / o cuidador principal per a millorar o mantenir l'estat de benestar d'ambdós.

ÚS DELS TÈCNIQUES D'INFERMERIA PER A MANTENIR DITES CURES I ATENCIONS:

 • Injectables, sondatges, cures d'úlceres per decúbit i de ferides quirúrgiques
 • Seguiment de la patologia del pacient: Hipertensió arterial, cardiopaties, accidents vasculars cerebrals o embòlies, processos oncològics, cures pal•liatives ...
 • Educació sanitària.
 • Suport emocional.
 • Facilitar la comunicació usuari-família
 • Suport a pacients trasplantats de moll d'os (actuacions, Alos i Cordó umbilical)

ÚS DE TERÀPIES COMPLEMENTÀRIES

REIKI, relaxació respiratòria, visualització per evitar o sobreortar l'estrès, millorar el dolor, entre d'altres.

FACILITAR L'ACOMPANYAMENT EN MOMENTS DIFÍCILS

 • de pacients crònics de llarga evolució.
 • demències i de cures pal • liatives donant suport a l'usuari i la seva família.
 • aprendre a cuidar en els últims moments de vida, donant un sentit a la vida del pacient i del cuidador. Evitar així dols posteriors o sentiments de culpa.
 • Afavorir l'educació sanitària preventiva i cures en tot el procés.

Cursos

Cursos Presencials:

 • Cures pal • liatives
 • Cures a malalts crònics
 • Comunicació Terapèutica en infermeria.

Cursos on-line:

 • Dieta sana, dieta mediterrània
 • Cures pal • liatives
 • Cures als malalts crònics
 • Comunicació terapèutica.
 • La síndrome del Burnout, cures als pacients hematològics que van a rebre un trasplantament de moll de l'os (Acte, Alo o de cordó umbilical)
 • Més Informació